Климатични инсталации

  • Интегрирани климатични инсталации за леки автомобили и кабини на минибуси и камиони: климатичните инсталации са интегрирани в автомобила и параметрите

  • Климатични инсталации за минибуси за превоз на пътници до 25 места:

  • Климатични инсталации за селскостопански и строителни машини: