Доставка и гаранция

Доставки

Сикона ползва услугите на транспорти фирми/куриери за доставка на стоки на купувача. Разходите за доставките са за сметка на купувача освен, ако страните не постигнат писмено съгласие за друго.

Сикона е длъжна да пакетира и осигури безопастността на стоките при транспортирането им. Разходите по пакетиране са включени в покупната цена.

При получаване купувачът е длъжен да провери стоката и ,ако не отговаря на изискванията да уведоми незабавно търговския отдел на Сикона.Моля при покупка на продукт от Сикона ,попитайте нашия търговски екип да ви информират за гаранционните условия.